Projekt „ Pokonać bezdomność. Edycja 2022″

W  ramach realizowanego projektu „Pokonać bezdomność. Edycja 2022”, odbyło się na terenie Bielska-Białej szkolenie dla streetworkerów. Po szkoleniu cykliczne patrole przeszkolonej grupy monitorują bielskie ulice. Uczestnikom projektu udzielane jest doradztwo prawne, psychologiczne oraz z zakresu terapii uzależnień; prowadzone są warsztaty dotyczące umiejętnego zarządzania własnym budżetem oraz umiejętności psychologiczno – społecznych.  …