Festiwal Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec” 2023

W dniach 1-3 września 2023 odbył się w Cieszynie kolejny Festiwal Organizacji Pozarządowych, którego współorganizatorem była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Festiwal otworzył energetyczny koncert folkowego zespołu Dikanda, który odbył się w Teatrze im. A. Mickiewicza. Podczas kolejnych dni organizacje prezentowały swoją działalność w formie dni otwartych w swoich …

Wsparcie OWES obszaru bielskiego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM” utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie …

Dziękujemy za wsparcie!

W ostatnim czasie Fundacja „Być Razem” otrzymała pomoc w postaci laptopów podarowanych przez firmę Alstom z Chorzowa oraz darowiznę z Fundacji Norwegian Refugee Council z Warszawy, która przekazała śpiwory i koce. Wszystkie dary otrzymane przez Fundację zostaną wykorzystane na realizację jej celów statutowych.

Rozpoczęcie Inicjatywy Zatrudnienia Uchodźców NESsT

Fundacja „Być Razem” w ramach porozumienia o współpracy z Fundacją NESsT Poland realizuje projekt „The NESsT Refugee Employment Initiative” mający na celu przeszkolenie 250 uchodźców i migrantów oraz znalezienie długoterminowego miejsca pracy dla 137 uchodźców/migrantów. Projekt trwać będzie przez okres 5 lat do 29 lutego 2028 r. W dniach 19-20 …

Streetworking w Bielsku-Białej

Streetworkerzy z Fundacji „Być Razem” zakończyli realizację projektu „Wsparcie osób w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie streetworkingu w centrum miasta Bielska-Białej”. Projekt prowadzony był w okresie od 1 kwietnia do 25 czerwca 2023 r. W tym czasie zorganizowano 96 patroli, podczas których monitorowano ścisłe centrum miasta. Streetworkerzy nawiązywali kontakty i udzielali …

Projekt „ Pokonać bezdomność. Edycja 2022″

W  ramach realizowanego projektu „Pokonać bezdomność. Edycja 2022”, odbyło się na terenie Bielska-Białej szkolenie dla streetworkerów. Po szkoleniu cykliczne patrole przeszkolonej grupy monitorują bielskie ulice. Uczestnikom projektu udzielane jest doradztwo prawne, psychologiczne oraz z zakresu terapii uzależnień; prowadzone są warsztaty dotyczące umiejętnego zarządzania własnym budżetem oraz umiejętności psychologiczno – społecznych.  …