O fundacji

​„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie.” Mahatma  Gandhi
​„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie.” Mahatma  Gandhi

Co robimy?

W świecie, w którym wszystko nieustannie się zmienia, zachowania ludzkie wykazują się niezwykłą stałością. Podobno – jak twierdził Heraklit – nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Człowiek może – powtarzając często te same błędy, porażki, czasami sukcesy. Nasza Fundacja, która w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz instrumentów reintegracji społecznej, zawodowej i pomocy psychologicznej pomaga w przełamywaniu tego niebezpiecznego skryptu.

Dzięki zakorzenieniu w społeczności lokalnej, efektywnie współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami. Prowadzi przedsiębiorstwo społeczne, które – dzięki możliwości zatrudnienia – sprawia iż oferowana pomoc jest kompleksowa.

Dlaczego to jest ważne?

Bo najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby. Człowiek obdarzony potencjałem, którego rozwój wymaga, z jednej strony dostosowania go do życia społecznego, z drugiej zaś dostosowania życia społecznego – najbliższego środowiska – do możliwości i potrzeb jednostki. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju osobowości, talentów i kreatywności, zdolności umysłowych i fizycznych, przy pełnym zrozumieniu możliwości człowieka, to szansa na zmianę: sposobu myślenia o świecie i sobie, zmianę postaw, poszerzenia horyzontów, większą aktywność w życiu społecznym. Zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, poszanowanie odmienności, udział we wspólnym życiu na zasadzie równości z innymi osobami – to droga/sposób do przezwyciężenia samotności  i zaspokajania potrzeby akceptacji i przynależności, podniesienia poczucia własnej wartości. 

 

Nasi ludzie

Mariusz Andrukiewicz – Prezes Zarządu
Dariusz Bożek – Vice Prezes Zarządu
Wojciech Surzycki – Vice Prezes Zarządu
Karina Goryczka – Główna Księgowa
Sabina Urbaniak – Specjalista ds Projektów
Katarzyna Fojcik – Specjalista ds Projektów
Jan Matusiak – Koordynator Biura Projektów
Lucyna Gałuszka – Szefowa Kuchni
Barbara Bartoszek – Manager Pralni
Sylwia Węglarzy – Szefowa Pralni
Laura Majboroda – Andrukiewicz
Manager Marki WellDone
Szefowa Stolarni