Młodzież w punkt

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Fundacją „Być Razem”, Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle oraz Kancelarią Radcy Prawnego realizuje projekt pilotażowy „Młodzież w punkt”. W ramach projektu oferowane są następujące działania:

  • Punkt doradztwa dla młodzieży poniżej 30 roku życia (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie zdrowia i profilaktyki społecznej, doradztwo w zakresie edukacji)
  • Dopasowane staże prowadzone przez wykwalifikowanych mentorów
  • Atrakcyjne stypendium stażowe
  • Możliwość realizacji stażu w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Możliwość finansowania kursu prawa jazdy kat. B
  • Darmowy dostęp do komputera oraz drukarki, na których można m.in. wydrukować potrzebne dokumenty oraz przygotować dokumenty aplikacyjne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r. w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy.