Projekt „ Pokonać bezdomność. Edycja 2022″

W  ramach realizowanego projektu „Pokonać bezdomność. Edycja 2022”, odbyło się na terenie Bielska-Białej szkolenie dla streetworkerów. Po szkoleniu cykliczne patrole przeszkolonej grupy monitorują bielskie ulice. Uczestnikom projektu udzielane jest doradztwo prawne, psychologiczne oraz z zakresu terapii uzależnień; prowadzone są warsztaty dotyczące umiejętnego zarządzania własnym budżetem oraz umiejętności psychologiczno – społecznych. 

W prowadzonym przez naszą Fundację Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bielsku-Białej trwa remont części piwnicznej, przeznaczonej na mini warsztat stolarski.

Wspólnie z przedstawicielami samorządu Bielska-Białej i Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „ Być Razem” z Cieszyna odwiedziliśmy Stowarzyszenie Betlejem w Jaworznie i Wspólnotę „Barka” w Strzelcach Opolskich.