Home

​​Wspieramy zmianę!
​​Wspieramy zmianę!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” 

ufundowana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z Cieszyna. Misja Fundacji wynika z doświadczeń Stowarzyszenia jednak jej działalność koncentruje się głównie na prowadzeniu wielobranżowego przedsiębiorstwa społecznego, które daje zatrudnienie między innymi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto Fundacja  realizuje szereg przedsięwzięć i projektów edukacyjnych, związanych z szeroko pojętą reintegracją i ekonomią społeczną.

Główne cele Fundacji: 

  • Prowadzenie wielobranżowego przedsiębiorstwa społecznego;
  • Pomoc osobom potrzebującym wsparcia – m.in. bezrobotnym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, samotnym, uzależnionym, dotkniętym ubóstwem, uchodźcom – głównie poprzez działania edukacyjne, doradcze, zatrudnienie stałe lub subsydiowane;
  • Integracja środowisk lokalnych i budowanie partnerstw międzysektorowych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem idei i instrumentów ekonomii społecznej.
  • Promocja polskiego wzornictwa przemysłowego oraz współpracy projektantów z przedsiębiorstwami społecznymi.

Wesprzyj nas

Numer konta:
​38 8113 0007 2001 0029 1831 0001 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
NIP 5482544800, KRS 0000294545

Przedsiębiorstwo społeczne

Partnerzy

Kontakt

Sekretariat: +48 33 851 41 03
Księgowość: +48 501 771 319
Projekty: +48 502 778 114

Bistro na Wałowej: +48 506 296 044
Pralnia: na Wałowej: +48 505 503 824
Stolarnia na Wałowej: +48 600 208 146