Dofinansowanie w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” otrzymała dofinansowanie na kwotę 190 000 zł w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: Wzmocnienie przedsiębiorstwa społecznego – ekologiczne źródło energii. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na montażu paneli fotowoltaicznych w celu zastosowania nowoczesnego i ekologicznego źródła energii oraz obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej.