Streetworking w Bielsku-Białej

Streetworkerzy z Fundacji „Być Razem” zakończyli realizację projektu „Wsparcie osób w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie streetworkingu w centrum miasta Bielska-Białej”. Projekt prowadzony był w okresie od 1 kwietnia do 25 czerwca 2023 r. W tym czasie zorganizowano 96 patroli, podczas których monitorowano ścisłe centrum miasta. Streetworkerzy nawiązywali kontakty i udzielali wsparcia osobom bezdomnym, informując je o formach i możliwościach uzyskania pomocy adekwatnej do ich sytuacji, motywując do podjęcia leczenia lub terapii alkoholowej, kierując do odpowiednich placówek pomocy i zachęcając do zmiany trybu życia.

Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.