Bezdomność

„Gdy nie ma gdzie zawrócić, trzeba iść naprzód.” Marco Polo
„Gdy nie ma gdzie zawrócić, trzeba iść naprzód.” Marco Polo

Schronisko dla osób bezdomnych:

 • zapewnia schronienie osobom bezdomnym z terenu Bielska-Białej , w szczególnych przypadkach także spoza miasta.  Miejsce w schronisku przysługuje osobom posiadającym decyzję administracyjną o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które podpisały kontrakt socjalny, są zdolne do samoobsługi, a ich stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
 • dysponuje  55 miejscami dla kobiet i mężczyzn oraz co najmniej 6 miejscami interwencyjnego tymczasowego wsparcia dla kobiet. 
 • Czynne całodobowo

Dane adresowe:
Stefanki 7, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 498 74 10 (kierownik),
33 498 74 09 (dyżurka opiekunów)

Oferuje:

 • miejsce do spania
 • skorzystanie z  sanitariatów zapewniających stały dostęp do ciepłej i zimnej wody, wyposażonych w urządzenia natryskowe,
 • samodzielne przygotowanie posiłków w pomieszczeniu wyposażonym w kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne, możliwość spożywania posiłków w jadalni,
 • wymianę odzieży (w przypadku braku możliwości jej wymiany dezynfekcję i dezynsekcję odzieży),
 • możliwość wyprania odzieży,
 • dostęp do pracowni komputerowej,
 • wsparcie psychologiczne i prawne.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

 • zapewnia schronienie osobom bezdomnym z terenu Bielska-Białej, a w wyjątkowych sytuacjach osobistych i w sprawach niecierpiących zwłoki spoza miasta, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają całodobowej opieki. Miejsce w schronisku przysługuje osobom, które posiadają decyzję administracyjną o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, oczekującym na miejsce w domu pomocy społecznej ( nie dłużej niż 4 miesiące).
 • dysponuje 15 miejscami dla kobiet i mężczyzn,
 • czynne całodobowo.

Dane adresowe:
Stefanki 7, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 498 74 10 (kierownik),
33 498 74 09 (dyżurka opiekunów)

Oferuje:

 • miejsce do spania
 • skorzystanie z sanitariatów (w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych),
 • posiłki w pokoju mieszkalnym (w razie potrzeby zapewnienie karmienia) oraz samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie całodziennego wyżywienia, w tym jednego gorącego posiłku,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • usługi opiekuńcze w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym,
 • usługi psychologiczne i prawne.

Noclegownia

Zapewnienia osobom bezdomnym pozbawionym schronienia tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego z terenu Bielska-Białej , w szczególnych przypadkach także spoza miasta. Noclegownia dysponuje 50ma miejscami dla bezdomnych mężczyzn. Pobyt w noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Godziny otwarcia:

 • od 1 czerwca do 30 września w godzinach od 19:00 do 8:00, 
 • od 1 października do 31 maja w godzinach od 17:00 do 8:00, 
 • w soboty w roku od godziny 14:00 do godziny 12:00,
 • we wszystkie niedziele oraz dni wolne od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy całodobowo, z przerwą sanitarną od godziny 12:00 do 14:00, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach czas funkcjonowania tej placówki może zostać wydłużony (np. w okresie występowania niskich temperatur oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia osób bezdomnych).

Dane adresowe:
ul.Krakowska 2a, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: +48 534 551 898

Oferuje:

 • miejsce do spania na łóżku piętrowym wyposażonym w materac i komplet pościeli,
 • korzystanie z sanitariatów zapewniających stały dostęp do ciepłej i zimnej wody, wyposażonych w urządzenia natryskowe,
 • możliwość samodzielnego przygotowania, podgrzania posiłku lub gorącego napoju oraz dostęp do pomieszczenia do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych, 
 • możliwość wymiany odzieży, a w przypadku braku możliwości jej wymiany zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży,
 • możliwość wyprania odzieży,
 • miejsce do przechowywania rzeczy osobistych w szafkach indywidualnych znajdujących się w szatni.