Dofinansowanie w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” otrzymała dofinansowanie na kwotę 190 000 zł w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: Wzmocnienie przedsiębiorstwa społecznego – ekologiczne źródło energii. Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na …

Młodzież w punkt

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Fundacją „Być Razem”, Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle oraz Kancelarią Radcy Prawnego realizuje projekt pilotażowy „Młodzież w punkt”. W ramach projektu oferowane są następujące działania: Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r. w …

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2023Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Wierzymy w ochronę Twojej prywatności i chcemy,abyś poczuł się komfortowo korzystając z naszych usług. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jakiedane zbieramy za pomocą naszej strony internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane.Przedmiot Polityki PrywatnościPostanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności dotyczą …

Festiwal Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec” 2023

W dniach 1-3 września 2023 odbył się w Cieszynie kolejny Festiwal Organizacji Pozarządowych, którego współorganizatorem była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Festiwal otworzył energetyczny koncert folkowego zespołu Dikanda, który odbył się w Teatrze im. A. Mickiewicza. Podczas kolejnych dni organizacje prezentowały swoją działalność w formie dni otwartych w swoich …

Wsparcie OWES obszaru bielskiego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ „BYĆ RAZEM” utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie …

Dziękujemy za wsparcie!

W ostatnim czasie Fundacja „Być Razem” otrzymała pomoc w postaci laptopów podarowanych przez firmę Alstom z Chorzowa oraz darowiznę z Fundacji Norwegian Refugee Council z Warszawy, która przekazała śpiwory i koce. Wszystkie dary otrzymane przez Fundację zostaną wykorzystane na realizację jej celów statutowych.

Rozpoczęcie Inicjatywy Zatrudnienia Uchodźców NESsT

Fundacja „Być Razem” w ramach porozumienia o współpracy z Fundacją NESsT Poland realizuje projekt „The NESsT Refugee Employment Initiative” mający na celu przeszkolenie 250 uchodźców i migrantów oraz znalezienie długoterminowego miejsca pracy dla 137 uchodźców/migrantów. Projekt trwać będzie przez okres 5 lat do 29 lutego 2028 r. W dniach 19-20 …

Streetworking w Bielsku-Białej

Streetworkerzy z Fundacji „Być Razem” zakończyli realizację projektu „Wsparcie osób w kryzysie bezdomności poprzez prowadzenie streetworkingu w centrum miasta Bielska-Białej”. Projekt prowadzony był w okresie od 1 kwietnia do 25 czerwca 2023 r. W tym czasie zorganizowano 96 patroli, podczas których monitorowano ścisłe centrum miasta. Streetworkerzy nawiązywali kontakty i udzielali …